Karateschool Kaisho

U hebt waarschijnlijk reeds een bepaald idee gevormd over Karate, mogelijk beïnvloed door allerlei verhalen, publicaties, films of andere media. Als nieuweling in het Karate dient u echter goed te beseffen dat onze sport geen synoniem hoeft te zijn voor destructief en marginaal gedoe.

 

Uw motivatie om te trainen kan zeer verscheiden zijn. De ene komt om zich te leren verdedigen, de andere om wat meer beweging te hebben, een derde omwille van het sociaal contact, enz. U merkt het: redenen genoeg, en voor iedereen anders. Welnu, Karate, zoals beoefend in onze school tenminste, combineert àl deze factoren, in fysische én mentale vorming.

 

Het grootste en moeilijkste gevecht levert u met zichzelf. Het uiteindelijk resultaat zal grotendeels afhangen van uzelf. U zal dus fysisch én psychisch INZET moeten betonen. Dat is uw input. Wij doen de rest.

 

Het spreekt voor zich dat dergelijke positieve attitudes u ook in het dagelijkse leven ten goede zullen komen. De trainingen verlopen op een verantwoorde wijze in verschillende doelgroepen, zowel qua leeftijd als qua vaardigheidsniveau. Er wordt terdege rekening gehouden met uw fysieke capaciteiten.

 

Daarom is het belangrijk de trainer te informeren in verband met eventuele lichamelijke problemen.

 

De technieken die u als beginner leren zal, vormen een belangrijke basis, maar zijn enkel de onderbouw van een veel groter bouwwerk. U kan deze dingen ook niet leren van een blad papier, een (meestal slecht) boek of een dure DVD. Een papiertje kan nooit de waarde van persoonlijk onderricht en demonstratie benaderen. Deze website is dus NIET volledig en zeker GEEN "Karate-In-10-Lessen"-pakket. Het heeft als bedoeling mensen die interesse gekregen hebben in onze Karateschool, verder te informeren, in de hoop zij ons weldra zullen vergezellen. 

 

Apart

 

Karateschool KAISHO (ontstaan in 1974) is binnen de karatewereld een buitenbeentje. Wij verklaren: 

 

Het moderne KARATE is vanuit Japan naar ons gekomen enkele decennia geleden als een sport. Dit louter "sport" - accent heeft een enorme inhoudelijke verarming van het Karate tot gevolg gehad, waarvan wij ons distantiëren. KAISHO is dan ook geen KarateCLUB, maar een KarateSCHOOL. Dit onderscheid is minder subtiel dan u denkt. In onze school gaat het er volledig anders aan toe dan de normale gang van zaken. De uitgebreide en zeer rijke basisvorming wordt aangevuld met persoonlijk inzichten, geput uit lange en diepe ervaring. Wij kakelen niemand na en durven kritisch te zijn. We komen trainen om iets te leren én om zélf na te denken. Met andere woorden: zoals u bij KAISHO traint, traint u ook daadwerkelijk nergens.

 

De meeste sporten zijn competitie-gericht, soms met allerlei dwaze en tot hysterie leidende excessen tot gevolg. Een grote groep mensen voelt zich in dergelijke situatie niet gelukkig, omdat prestatiedrang (reeds alom tegenwoordig in werk en studie) dan ook in de vrije tijd weer als stressfactor optreedt. 
Wij zullen dus niemand overhalen om zich in de competitie te storten en om ter meerdere eer en glorie van onze school een blinkende beker in de wacht te slepen. Bij vele karateclubs is competitie haast hun enige doelstelling. Als dit je enige en ware roeping is, ben je bij ons aan het verkeerde adres. Vergis u niet: sommige mensen doen bij ons ook aan competitie. Maar zij moeten dat zélf willen (bv. om eens te ondervinden op welk niveau zij staan t.o.v. anderen). Bij ons hoeft u zich echter niet per sé te affirmeren naar de buitenwereld toe. Competitie heeft -naar onze mening- meer te maken met uiterlijk vertoon, soms -in het positieve geval- resulterend in waarachtig atletisme. Dit is echter ver van de werkelijkheid, omdat de echte risicovolle technieken in competitieverband uiteraard verboden zijn.

 

Dat betekent niet meer of minder dan dat iemand die zich alleen maar toelegt op competitie (sport)Karate, wel met mooie medailles naar huis zal komen, maar niet steeds diegene is die in de harde realiteit gezond overeind blijft. In onze school wordt als basis van de training de SHOTOKAN - Ryu (stijl) aangeleerd. 

Het woord SHOTOKAN betekent eigenlijk: 

SHO : (pijnboom) staat voor kracht en stabiliteit; 

TO : (oceaan) : staat voor snelheid en energie; 

KAN : betekent "huis". 

 

Als u in de groep "gevorderden" zal aanbeland zijn, zal u merken dat wij durven afstappen van het dogmatische stijlpatroon en meer en meer zullen trainen op realistische zelfverdedigingssituaties. Dit is iets wat u nergens anders vindt. Bij KAISHO doe je dus géén gymnastiek, maar Karate!